Cena klica je 1,99 Eur/minuto iz omrežja Telekom Slovenija.
Ceno klica iz drugih omrežij določa drug operater.